parajumpers damen canada goose pas cher canada goose solde canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher

Novinky

Seminář s porodní asistentkou Ingeborg Stadelmann

Vzdělávací centrum Uroboros zve všechny zájemce na seminář německé porodní asistentky Ingeborg Stadelmann, autorky knihy Přirozené Zdravé těhotenství, přirozený porod.

Seminář se uskuteční v sobotu 4. února 2017 od 9 do 18 hodin, jeho cena bude 1.200 Kč.

Zkušená porodní asistentka, dula a léčitelka paní Stadelmann nás seznámí s možnostmi, které nabízí ženám během těhotenství, při porodu a v poporodním období metody aromaterapie a homeopatie. Na základě dlouholetých a bohatých zkušeností budou představeny obrazy důležitých homeopatických léků (např. Caulophyllum, Cimicifuga, Coffea, Gelsemium, Sepia, Staphysagria, Lycopodium, Pulsatilla) a působení éterických olejů (jasmín, růže, ylang-ylang, granátové jablko, muškát a další). Základní znalost klasické homeopatie a aromaterapie jsou výhodou, ne však podmínkou účasti na semináři.

Na seminář se můžete přihlásit zde

Seminář Tajemství a moc pohádek

Po úspěšném semináři Archetypy, duše a hvězdy pražského astrologa a arteterapeuta Mgr. Jana Zimmera zveme na další seminář pod jeho vedením, který se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2016.

Náplň semináře:

Vznik pohádek

Proč jsou pro člověka důležité pohádky?

Lidské Já a Stín v pohádkách

Země Koruny české, Keltové a Svatý Grál

Odlišnost pohádek jednotlivých národů

České pohádky

Interpretace pohádkových symbolů

Psychologie, logoterapie a jejich skutečné významy

Úroveň lidského vědomí v různých epochách a mytologie

Lektor Jan Zimmer o sobě:

Od střední školy se zajímám o obory, které souvisejí s uměním a lidskou duší, vnitřním rozvojem člověka, zdravým a vědomým životem. Při své práci se opírám o trojčlenný pohled na člověka jako bytost fyzickou, duševní a duchovní. Další důležitou věcí je probouzení vlastního „živého“ myšlení a posilování kreativity. Člověk je svým založením bytostí tvůrčí a uměleckou. Každé dílo, třeba i malé, nás naplňuje a je důkazem, že opravdu žijeme. Pomáhá nám objevovat, kým vlastně jsme. Dodává nám odvahu pokračovat dále a tím začneme postupně odkládat a proměňovat svůj strach z budoucnosti nebo ze svého okolí. Čím více se zbavujeme strachu a úzkosti, tím více z nás mohou proudit naše vnitřní kvality. Můžeme začít pořádat nejen náš vlastní osud, ale též osudy těch, s nimiž se setkáváme.

(více informací na: www.psyche21.com)

Přihlášení zde

Celková cena semináře je 1.500,- Kč

Systém rostlin v homeopatii podle Michal Yakir

Právě uplynulý víkend se (nejen) ve Vzdělávacím centru Uroboros nesl zcela v duchu systému. Zatímco v Brně nám přednášel znalec nad znalce MUDr. Pavol Tibenský Scholtenův systém periodické tabulky, část lektorského týmu i někteří naši posluchači si udělali příjemný výlet do slovenské metropole, kde na půdě SAKH přednášela Michal Yakir, PhD, RCHom, svou vlastní systematizaci rostlinných léků v homeopatii. Když odhlédnu od všech ostatních benefitů, a že jich nebylo málo, jako velmi příjemné osvěžení rozhodně zapůsobil ženský prvek. Co si budeme povídat, většinou se v našich končinách setkáváme s mužskými přednášejícími, takže tato fundovaná, sofistikovaná a velmi příjemně působící dáma, schopná vnímat život kolem nás v často netušených souvislostech, působila jako chápající a vítané pohlazení na duši všech přítomných. V Bratislavě se tak utvořila nádherná a srdečná atmosféra a naprostou většinu posluchačů nadchl záměr SAKH v čele s MUDr. Vladimírem Petrocim v setkáních s Michal Yakir pokračovat formou návazných seminářů. (Více o zahraničních seminářích SAKH)

Vysvětlit na několika řádcích dokonalý a velmi snadno pochopitelný systém není možné. Jde o obrovské penzum informací, které však do sebe úžasně zapadají. Abyste složili puzzle s jasným výsledným obrázkem a výpovědní hodnotou, musíte mít jednak k dispozici všechny dílky, jednak je musíte také správně seskládat. Nicméně bych ráda na tomto místě poněkud vytrhla z kontextu pár zajímavých střípků, které mohou příznivce homeopatie zaujmout.

Michal Yakir má za sebou více než dvacetiletou homeopatickou praxi, na systému rostlin pracovala zhruba 15 let. Vyšla ze svého botanického vzdělání, které excelentním způsobem propojila s homeopatickou materií medikou, souvislostmi psychologickými, filozofickými, historickými a v neposlední řadě náboženskými.

Začala vnímat celé skupiny léků a zkoumala, jakou mají základní myšlenku, co je spojuje. Trvalo téměř rok, než vyřešila otázku, který botanický systém má použít. V chemii je to mnohem jednodušší – je daná tabulka prvků. V rostlinách je více systémů jejich klasifikace. Vybrala si systém, který vychází z evolučního uspořádání rostlin, protože lidé se také vyvíjejí a potřebují systém, který zrcadlí jejich vývoj. Homeopatie je pro Michal nástroj, jak pomoci lidstvu v jeho vývoji. Rostliny jsou velmi vhodným prostředkem, protože se stále vyvíjejí. Rostlina nikdy nepřestane růst. Od chvíle, kdy je semínko zaseto a vzejde z půdy, až do úhynu se neustále vyvíjí. Byly důležité pro Zemi – kyslík, biologický základ pro existenci zvířat i lidí. Rostliny jsou motorem evoluce.

Celou evoluci rostlin autorka rozdělila do šesti etap, které reprezentuje šest sloupců přehledné tabulky. Jednotlivé řádky tabulky pak představují úroveň jakési zralosti, chcete-li vyspělosti, která je paralelou k různým fázím vývoje lidského jedince – od prenatálního vývoje až po hluboké stáří.

Jednotlivé sloupce (fáze evoluce rostlin) pojala Michal velmi komplexně. Vyšla ze znaků a charakteristik rostlin, které se v dané vývojové etapě na naší planetě objevily, a vše dala do kontextu historického vývoje, jednotlivých dnů stvoření světa podle Genesis, velmi logicky odvodila také souvislost s jednotlivými čakrami. A v neposlední řadě do celého systému mistrně zakomponovala mužskou a ženskou kvalitu, jin a jang, nutnost jejich rovnováhy pro zdravý vývoj jedince. Na řadě příkladů jsme si ukázali, jaké typy patologií vznikají při nevyváženosti mužského a ženského elementu.

Je třeba se naučit mít obě tyto kvality v rovnováze – ženská stránka je schopná obsáhnout, zahrnout něco jiného, je to energie a pocit jednoty, plynulosti a emočního prožívání. Mužská energie představuje sílu, šíp, zacílení, nedokáže v sobě nic obsáhnout, je to strategie soutěžení, nastavování pravidel a zákonů. Když převládne mužský princip, začneme soutěžit, což je cesta k oddělení, diferenciaci. Naše cesta začíná pod silným vlivem ženského (mateřského) elementu všeobjímající láskou, prostým stavem bytí, bezpodmínečné lásky, je to všechno neuvědomělé. Kvalita lásky však chce být poznaná, chce, aby se pro ni někdo vědomě rozhodl, a proto se musíme oddělit, poznat ji a vědomě si ji zvolit. A pak následně vědomě znovu dospět k jednotě, uvědomit si podstatu.

Pátý sloupec tabulky představuje v evoluci (nejen rostlin) zásadní bod zlomu, okamžik, kdy je ženský element zcela potlačen mužskou stránkou. Emoce jsou válcovány myslí. Jednota je zapomenuta ve prospěch oddělenosti. Kriticismus související se silnou mužskou energií vede k rigiditě, černobílému vidění skutečnosti, stanovení jasných a přísných pravidel také v náboženských otázkách. Paralelu v historickém vývoji nacházíme v období zhruba od r. 250 našeho letopočtu až do vrcholného středověku. Křesťanská církev vytvořila jasně danou strukturu, v církvi došlo k řadě štěpení (východní, západní, katolíci, evangelíci), vládne monarchický systém, víra se využívá k ovládání lidí (křížové výpravy, inkvizice), od poselství lásky (Kristus) se vše vyvinulo do struktury, kde je důležitá dominance, závislost, tupá poslušnost. Vedou se „svaté“ války (křížové výpravy, patří sem i džihád). Tyto války mají zcela jiný charakter než války v minulých etapách: nezabíjí se ve jménu chamtivosti a zisku, ale ve jménu Boha – mám na to právo, protože jedině moje víra je ta správná, probouzí se náboženský fanatismus. Jako by se zde ozývalo: „Bůh je na naší straně, když jsi jiný než my a nevěříš tomu, čemu věřím já, zabiju tě.“ Předcházející velký rozvoj věd a filozofie dokázal rigidní středověk úspěšně podupat, jsme zde svědky potlačování žen, archetypální ženy začaly být nazývány čarodějnicemi spolupracujícími s ďáblem. Tohle všechno lze chápat jako důsledek všech potlačených emocí, které neměly místo v rigidních myslích, a tak začaly být tyto ženy označovány za zlé, nečisté, ďábelské. Tento hon na esenciální ženství byl pak završen inkvizicí, upalováním čarodějnic, což lze vnímat jako velmi symbolické zadupání ženského elementu. Rigidní myšlení vedlo k pověrčivosti (toto vrcholí u Apiales – krásným příkladem může být homeopatický lék Conium). Na začátku pátého sloupce leží čeleď Rosaceae a týž sloupec nachází završení v rigiditě, přísnosti, potlačení, strachu a pověrčivosti u řádu Apiales (ženy, které nesnášejí muže).

A další střípek: Řád Asterales je esencí celého šestého sloupce, který představuje vrchol dosavadní evoluce. Zde jeden nádherný příklad a demonstrace doktríny signatur – slunečnice (Helianthus, čeleď Asteraceae n. Compositeae) není jeden květ (podobně i ostatní zástupci této čeledi), je to komunita obrovského množství drobných kvítků, které vytvářejí dojem, že jsou jedním květem (jednota). Ale každý z těchto kvítků má své vlastní semínko, vlastní plod (individualizace), některé z kvítků jsou tubulární, některé (ty okrajové) mají jazýček. Kvítky uprostřed přitahují opylovače, květy na okraji dělají jenom reklamu. To je skutečná kooperace, spolupráce. „Natlačenost“ na sebe vysvětluje touhu po vlastním soukromí, nedotýkejte se mě, ale potřebuji, abyste mě viděli.

Svým přístupem, vědomostmi, komplexností a poutavým vyprávěním si nás Michal Yakir dokázala získat.

Když svůj třídenní bratislavský seminář zakončila tvrzením, že homeopatie je medicínou budoucnosti a nového stádia vývoje lidstva, sklidila zasloužený souhlasný potlesk. Za „uroboří“ výpravu hlásíme, že termín dalšího bratislavského semináře máme zapsán ve svých diářích.

(Jana Marušáková)

Očkování vs. klasické dětské choroby

Na naší letošní letní škole se americký lékař a homeopat Will Taylor zabýval rovněž ožehavým tématem očkování. V souvislosti s ním zmínil také nedávnou epidemii spalniček v USA. Upozornil na to, že se zcela změnilo věkové složení pacientů postižených touto nemocí. Současně poukázal na skutečnost, že nemoc je zbytečně démonizována a velkou zásluhu na tom mají sdělovací prostředky.
Před vakcinací se v případě spalniček jednalo o běžnou dětskou virovou nemoc, obvykle kolem 3. roku věku dítěte. Děti se za normálních okolností rodí imunní díky imunitě matky, pokud ovšem maminka spalničky přirozeně prodělala a získala díky tomu celoživotní imunitu. V boji proti této infekci totiž nejsou vůbec důležité protilátky, ale T- lymfocyty. U nás se proti spalničkám začalo očkovat v roce 1969, v současnosti je očkovací látka součástí MMR vakcíny (kromě spalniček jsou zde navíc oslabené viry dalších dvou nemocí – zarděnek a příušnic). To ve svém důsledku znamená, že současné maminky, které už tímto očkováním prošly, získaly dočasnou imunitu, která se ovšem nepřenáší na novorozence.
Při nedávné vlně onemocnění v USA bylo spalničkami nakaženo 137 lidí s nulovou mortalitou a bez vážnějších komplikací. Nejednalo se však o děti ve věku 2 – 3 let, byly to děti v pubertálním věku, dospělí, novorozenci a kojenci. Mladí a dospělí běžně spalničky nedostanou, protože by měli mít přirozenou celoživotní imunitu. Vakcinace naopak nabízí pouze imunitu dočasnou. U malých dětí jde o důsledek toho, že jejich matky neprodělaly díky očkování spalničky a jejich ochrana z vakcíny vyprchala, není ji tedy možné předat dítěti. Myšlenka vymýcení spalniček tím, že budeme očkovat úplně všechny je dle mínění Willa Taylora (a jistě nejen jeho) zcela zcestná a utopická. A obecně potlačování běžných a v současné době (alespoň ve vyspělých zemích) velmi dobře léčitelných exantémových onemocnění může být jedním z důvodů vzniku a šíření různých jiných nemocí spojených s vyrážkou.
Will Taylor znovu zopakoval, že vakcinace nemá jednoznačný vliv na eradikaci nemoci. K významnému a velmi přirozenému poklesu došlo již před zavedením očkování.
Více o spalničkách v článku níže. V otázkách očkování jsme poněkud skeptičtější (jistá nevyváženost přínosů a úskalí), viz výše.

Ohlédnutí za Letní školou 2015

Letošní Letní škola homeopatie je minulostí. V tomto roce ji vzdělávací centrum Uroboros pořádalo ve spolupráci s Homeopatickou univerzitou z Prahy. Mohli jsme strávit pět nádherných letních dní v pohádkovém prostředí na okraji Vysočiny. Kamkoli jsme z hotelu pohlédli, mohli jsme spatřit úžasné scenérie. Všude kolem les, zeleň, kouzelný rybníček, který zafungoval nejen jako ráj rybářů, ale mnohým z nás dovolil mezi přednáškami příjemně zchladit rozpálená těla i hlavy, popřípadě si vyjet na loďce.
Přijeli jsme sem ale především načerpat zkušenosti a pobrat alespoň malinko z kumštu skvělého amerického homeopata a nesmírně skromného a pokorného člověka Willa Taylora. Věřím, že nemluvím jenom za sebe, když řeknu, že si nás získal a okouzlil svým specifickým humorem, živostí, člověčenstvím, vděčností a až dojemně láskyplným vztahem ke své ženě Mary, která ho na letošní cestě do Evropy doprovázela. Byl velmi upřímný a otevřený, když se s námi mimo jiné podělil o svou velmi nepříjemnou zkušenost, která ho zcela nečekaně zastihla loni v září. Posloužil nám se svým zdravotním problémem jako skvělý studijní materiál, kdy nám dovolil nahlédnout do procesu svojí vlastní

To byl ale jen nepatrný zlomek informací, které se snažil nám zprostředkovat. Kromě jiného nám poskytl řadu nástrojů, které nám pomohou správně se orientovat v případu – zevrubně a trpělivě, teoreticky i na praktických případech s námi prozkoumal Boenninghausenovo schéma, které považuje za velmi užitečné zejména pro akutní stavy. Přidal svoji vlastní variantu tohoto schématu rozšířenou o prostor pro mentálně emoční symptomy. Tuto verzi považuje za mnohem šťastnější pro případy chronické. Nabídl neotřelý a nezvyklý pohled na řadu polychrestů a přiblížil také několik tzv. malých léků. Velmi zaujal také svými mapami léků. Seznámil nás rovněž s možnostmi využití mapy Mundy při analýze případu. Znovu nás upozornil na to, že totalitu symptomů nelze chápat jako jejich prostou sumu. Je třeba pochopit vztahy mezi nimi a vidět za jednotlivými symptomy příběh pacienta, potažmo mu odpovídajícího homeopatického léku. Will se blíže soustředil také na popis hadích a pavoučích léků, problematiku léčby náhlé mozkové příhody, problémy spojené s menstruací a v neposlední řadě se vyjádřil také k ožehavému tématu vakcinace.
Přestože Will Taylor vyplnil veškerý hlavní přednáškový čas, došlo i na doprovodný program. Čtvrteční večer nám popisem svého pracovního dne v homeopatické ordinaci zpestřil MUDr. Tomáš Karhan. Jako vždy vynikající a vtipný vypravěč, o profesionalitě ani nemluvě. Už teď se těšíme, že za námi přijede v říjnu do Brna na dvoudenní seminář.
Jsem přesvědčená, že každý z více než 60 účastníků si mohl v nabízených aktivitách najít něco pro sebe. Přestože nám těsně před LŠ ze zdravotních důvodů odřekla účast lektorka arteterapie, o nudě nemůže být řeč. Ke slovu se dostaly zajímavé dokumentární filmy, úžasné meditace, taneční aktivity, táborák, někteří si zacvičili jógu, jiní podstoupili rituál novoluní v Raku. Pro zájemce byly k dispozici masáže, tenisové kurty, stolní tenis, kulečník …
Já osobně jsem mimo jiné na letošní LŠ objevila kouzlo absence telefonního signálu. První den jsem lehce splašeně pobíhala po okolí a lovila signál. Ve dnech následujících jsem zjistila, že jsem bez mobilu nějak svobodnější a vlastně mi vůbec nechybí. Omlouvám se za svůj optimismus všem, kdo to vnímali jako problém. Nicméně věřím, že takových moc nebude.


Velmi ráda bych jménem Urobora i Homeopatické univerzity poděkovala všem účastníkům za skvělou atmosféru, kterou se na letní škole podařilo vytvořit. Těšíme se na setkání při některé z našich dalších akcí.

Autorka: Jana Marušáková