parajumpers damen canada goose pas cher canada goose solde canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher

Klasická homeopatie

„Stojíme nohama pevně na zemi, ale hlavu máme v oblacích.“

Co je to homeopatie?

Jedná se o celostní léčebný přístup, při výběru nejvhodnějšího léku bere homeopat v úvahu jak problémy na fyzické úrovni, se kterými přicházejí klienti nejčastěji, tak symptomy mentální a emoční úrovně. Optimální je podat lék, který se svým symptomatickým obrazem nejvíce podobá příznakům, které člověk vykazuje. Jde tedy o léčbu podobného podobným. Za zakladatele homeopatie je považován německý lékař, chemik a překladatel Samuel Hahnemann, který ve svých pozorováních vycházel z Hippokrata a Paracelsa. Hippokrates byl prvním, který vyslovil myšlenku o možnosti léčby podobného podobným. Tuto ideu dále rozvíjel svými pokusy až Paracelsus. (Více informací)

Homeopatie na naší škole

Studium na naší škole si studenti vybírají zejména proto, neboť  propojujeme analytické myšlení a odborné znalosti s rozvojem empatie a intuice.  Vládne u nás přátelská atmosféra, se studenty udržujeme  úzké vztahy založené na vzájemném respektu,  důvěře a oboustranně otevřeném dialogu. Vytváříme tak postupně společenství lidí, kteří se setkávají a vzájemně si pomáhají i mimo výuku.

Při výuce homeopatie se naši studenti seznámí  a naučí se používat  různé způsoby předpisu léku (repertorizace, Scholtenův systém, miasmatický předpis, předpis podle říší, metoda Rajana Sankarana, metoda bratří Sehgalů).  Výuku homeopatie pak obohacujeme o informace ze souvisejících a prolínajících se oborů – psychologie, filosofie, medicíny, biologie a alternativních léčebných přístupů (aromaterapie, Bachova květová terapie, Schüsslerovy soli, fytoterapie). V rámci výuky psychologie klademe rovněž důraz na sebepoznání a podporujeme  osobní rozvoj každého studenta.

Pokud se chcete přijít podívat, jakým způsobem u nás probíhá výuka, napište nám na e-mail iva@uroboros.cz , rádi se s Vámi uvidíme a osobně zodpovíme Vaše dotazy.

Reference našich studentů

„Velmi se mi líbí, že v jednom víkendu jsou společně medicínské znalosti a homeopatie.“

„Určitě zachovejte přátelský přístup ke studentům, bylo nám s vámi vždycky moc pěkně!“

„Přednášky z medicínských znalostí měly spád, oceňuji zkušenosti z praxe! Přednášky byly velice zajímavé a hodně nám daly.“

„Přátelská a uvolněná atmosféra na kurzech byla blahodárná, děkuji za krásné společné chvilky, předané zkušenosti, znalosti, podněty! Homeopatii přednášíte s láskou a pokorou. Jsem moc šťastná, že jsem homeopatii a vás v životě potkala.“

Chcete se dozvědět více? Vyberte si z nabídky našich kurzů nebo si přečtěte odborné články na téma homeopatie.